About Norway Summit

Norway Summit in media

link

Jeg hadde betalt mye for å deltatt på denne konferansen i utlandet!

Vi har satt oss ned med Tore Gjedebo for å snakke om hvorfor han har valgt å engasjere seg i Norway Summit. Profilert næringslivsleder, eier og investor. Et enkelt google-søk forteller at han har 23 roller i norsk næringsliv, samme google-søk viser en LinkedIn-profil oppført med ikke mindre enn 9 jobber. Etter å ha drevet familiens investeringsselskap i snart 20 år, er han for tiden mest opptatt av å finne ut hvordan eget nettverk og infrastruktur kan utnyttes enda bedre for å skape flere vekstselskaper nasjonalt, og for regionen. Han syns konseptet Norway Summit trigger litt ekstra fordi det gir en opplevelse av at verden besøker Stavanger. Det kombinert med et formatet som i stor glad legger opp til involvering og dialog mellom publikum og de som står på scenen, gjør denne konferansen unik. - Jeg hadde betalt mye for delta på denne konferansen i utlandet. Hvert år blir jeg litt mindblown over folkene som kommer, og når de er her er de jo så lett tilgjengelige! Ingen kan komme på en konferanse og forvente å få et svar, men du kan delta på Norway Summit og tenke «Hvordan er denne tematikken relevant for meg, og hvordan kan jeg oppnå en konkurransefordel gjennom bruk av ny teknologi?» Årets tema for Norway Summit er «Future of Intelligence» - AI og kunstig intelligens har tidligere vært science fiction og kanskje er noe av det mest spennende med årets konferanse at flere av de som skal på scenen har en praktisk tilnærming til området. Vi vil bli introdusert for spennende caser som hvordan kunstig intelligens i form av en chatbot kan være med å optimalisere en nødtelefon, og dette gjøres på en så enkel måte at du nesten ikke tror det er mulig. Det er ikke hokus pokus, det er system-integrasjon. Det å sette sammen en pakke med hardware og software på en ny måte, vil kunne resultere i at produkter kan gjøre brukes og gjøre nytte på andre og nye områder enn det vi tradisjonelt kjenner til. Vår region bør bare omfavne AI. Han forteller om det Kjell Madland i Norway Chess satte i gang for tre år siden, da han koblet sjakk-interesserte, ledende mennesker i USA, og ellers i verden, med lokalt næringsliv. Kobling mellom akademia og praktisk tilnærming er også elementer han mener er godt tilpasset vår region, med en olje/gass næring som stadig må optimaliseres. - Tenk bare hvor mye mer informasjon som kan innhentes under bore-operasjoner, eller hvor mye enklere og kostnadsbesparende prosesser kan gjøres ved hjelp av ny teknologi og kunstig intelligens. Konferansen har som mål å ta pulsen på de siste trendene, og nytt tema velges hvert år. Kunstig intelligens og ny teknologi må sees på som et nytt verktøy i verktøykassen, og vil bidra til at eksisterende produkter når både større og nye bruks- og markedsområder. AI skal hjelpe til å gjøre arbeid mennesker verken trenger eller ønsker å gjøre, og beslutninger vil tas raskere og bedre ved hjelp av mye bedre grunnlag enn det vi har i dag. Bedrifter vil kunne nå kunder og løse problem som ikke har vært mulig å løse tidligere. For nysgjerrige mennesker Selv om Tore har latt seg imponere hvert år han har deltatt på Norway Summit, tror han at årets foredragsholdere er enda mer relevante for lokalt næringsliv, og han håper deltakerantallet blir høyt. - En konferanse blir aldri bedre enn deltakerne, og det at vi får bredde og dybde i diskusjonene. Denne konferansen passer for de som er nysgjerrige og ønsker å se om de kan få en konkurransefordel, og et innblikk i hvor verden går. Det blir opp til folk selv hva de ønsker å ha ut av Norway Summit, men den blir kanskje mer interessant hvis du har tanker rundt egne hypoteser som du søker å finne svar på. Uansett vil de som stiller ikke angre på at de deltok på denne konferansen. Selv føler han seg trygg på å spørre om hjelp, og liker å knytte til seg nye og interessante mennesker som utfyller egen kompetanse. Kanskje er dette noe flere burde trene på, og helt sikkert burde flere oppsøke nye møteplasser for å treffe nye folk, i tillegg til de en kjenner godt og treffer til vanlig. Når interessante foredragsholdere kommer og ikke får noen respons på det han eller hun gir til deltakerne, reiser de hjem uten å ha fått noe tilbake. Det er synd. På Norway Summit legges det godt til rette for pauser der publikum kan mingle sammen med foredragsholderne. - Min erfaring er også sånn at hvis du bare tørr å spør, sier de aller fleste ja. Det er jo ingen som sier nei. De fleste ønsker å hjelpe. Det er mye kjekkere å håpe på et ja, enn å la vær å spør av redsel for å få et nei. Avrundingsvis, Tore Gjedebo - hvor kommer engasjementet og drivkraften fra? - Jeg gjør det jeg gjør fordi jeg syns det er kjekt, og fordi jeg kan. Vi har bygd et større internasjonalt nettverk enn det vi kanskje klarer å utnytte selv. Sånne nettverk må vedlikeholdes for å være aktuelle. Jeg ønsker å utnytte dette enda bedre, og det er kjekt å kunne dele dette med andre. Du må gi så mye du kan og håpe du vil få som fortjent. Forventer du å få først og gi etterpå? Ja, da stopper det opp.